RTO - EP24 (Part 3) อุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน มีไว้ทำไม เพื่ออะไร
Share this
RTO - EP24 (Part 3) อุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน มีไว้ทำไม เพื่ออะไร
เราจะทำยังไงเมื่อหน้ากากออกซิเจนบริเวณแผงเหนือศีรษะตกลงมาขณะที่เรานั่งอยู่บนเครื่องบิน และเราจะอพยพอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน EP นี้คือขั้นตอนเหล่านั้นที่ดาวิกาจะมาบอกค่ะ
Share this