Smartlife - EP55 นั่งนาน ตายเร็ว!
Share this
Smartlife - EP55 นั่งนาน ตายเร็ว!
การนั่งนานเกิน 8 ชม.ต่อวัน ส่งผลให้เกิดโรคหลายชนิด มาทำความรู้จักไลฟ์สไตล์ที่แม้ต้องนั่งนานแต่ปรับสมดุลจนไม่เกิดอันตรายค่ะ
Share this